"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Zachowek

Spadkobierca ustawowy, który został pominięty w testamencie bądź darowiznach - mogą dochodzić od spadkobierców wypłacenia Zachowku.

Uprawnieni do zachowku:

- zstępni, małżonkowi oraz rodzice spadkodawcy

Kwota:

- uprawniony niezdolny do pracy bądź małoletni - 2/3 wartości udziału spadkowego, który by im przypadał w dziedziczeniu ustawowym, w innym przypadku - połowa wartości tego udziału.

Ważne! Zachowek ma zawsze formę pieniężną.

Prawnicy Meritum prawidłowo ustalą kwotę zachowku, biorąc pod uwagę wszystkie ważne okoliczności, jak:

- darowizny, koszty wychowania i wykształcenia, ograniczenia, odpowiedzialność zapisobierców i obdarowanych oraz wszystkie pozostałe okoliczności ważne dla prawidłowego sformułowania wniosku/pozwu.

Ważne! Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.