"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Ze składek odprowadzanych przez pracodawcę dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy podczas wykonywania obowiązków służbowych zdarzył się "wypadek w pracy" - wypłacane jest odszkodowanie. Może się zdarzyć, że ubezpieczenie nie pokryje w pełni wszystkich kosztów leczenia poszkodowanego. W takiej sytuacji pracownik może domagać się odszkodowania od pracodawcy.

1. Pracownik, który w wyniku wypadku w pracy doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia, ma prawo ubiegac się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokrył w całości.

Odpowiedzialność pracodawcy ma w tym wypadku charakter uzupełniający i można wystąpić o odszkodowanie w momencie, gdy uzyskamy świadczenie z ZUS-u.

Ważne! Jeżeli pracodawca ponosi winę za wypadek swojego pracownika - musi pokryć koszty jego leczenia, w przypadku, gdy przez wypadek pracownik stał się inwalidą - pracodawca musi wypłacić mu sumę, która umożliwi przekwalifikowanie do innego zawodu.

Ważne! Jeżeli pracodawca nie ma wykupionej polisy ubezpieczeniowej, należne pracownikowi odszkodowanie pokrywane będzie z jego majątku osobistego.

Ważne! Dla sprawności przebiegu postępowania bądź negocjacji z Twoim pracodawcą, przygotuj:

1. Umowę o pracę;

2. Dokument potwierdzający wypłatę świadczenia z ZUS.

3. Dokumentację medyczną - po wypadkową.

4. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia, pogorszeniu i możliwościach wykonywania pracy - po wypadku.

5. Protokół BHP, sporządzony po zgłoszeniu wypadku w pracy pracodawcy.