"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać: Dziecko, jego Matka, domniemany Ojciec. Matka ani domniemany ojciec dziecka nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

1. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu.

2. Domniemany ojciec wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce.

3. Matka dziecka nie musi mieć zgody małoletniego dziecka przy wytoczeniu powództwa o ustalenie ojcostwa.

4. Powództwo o ustalenie ojcostwa może być wytoczony tylko przeciwko JEDNEMU mężczyźnie.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew wnoszony jest do prawidłowego miejscowo Sądu Rejonowego. Wraz z wniesieniem pozwu o ustalenie ojcostwa można również dochodzić związanych z tym roszczeń majątkowych jak alimenty. Wniosek ten jest zwolniony od opłat.

Potrzebne dowody:

- dowody z dokumentów;

- zeznania świadków

- wyniki badań lekarskich

Ważne! Tylko Sąd kieruje na badania genetyczne, które są podstawą orzeczenia o ustalenie ojcostwa.

Sąd wydaje wyrok: ustalający ojcostwo bądź oddalający powództwo.

Skutki wyroku ustalającego ojcostwo cofają się do daty poczęcia dziecka. Dziecku nadaje się nazwisko ustalonego ojca.

Uwaga! Dziecko, które ukończyło 13 lat, musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Celem postępowania o zaprzeczenie ojcostwa NIE JEST ustalenie, kto jest biologicznym ojcem dziecka.

Powództwo wytacza:

- mężczyzna, który twierdzi, że nie jest ojcem narodzonego dziecka - w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez kobietę, nie później niż od osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko;

- matka dziecka - do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka;

- dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości, jednak nie później niż trzy lata od tej daty

Z uwagi na prywatność powyższych spraw, nasi prawnicy gwarantują indywidualne podejście do każdego klienta, jego wysłuchanie oraz wybranie najbardziej odpowiadającej formy zakończenia sprawy.