"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Jeżeli chcesz, aby zawierane przez Ciebie transakcje bądź inne czynności wymagające umowy były bezpieczne, prawidłowo spisane bądź chcesz po prostu czuć się bezpieczny? Nasi prawnicy sporządzą dla Ciebie zgodne z przepisami, proste i zabezpieczające następujące umowy:

1. Umowa zlecenia;

2. Umowa o dzieło;

3. Umowa agencyjna;

4. Umowa sprzedaży, Umowa sprzedaży na raty, Umowa sprzedaży wierzytelności;

5. Umowa zamiany;

6. Umowa dostawy;

7. Umowa o roboty budowlane;

8. Umowa najmu domu bądź lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego;

9. Umowa najmu rzeczy ruchomej;

10. Umowa dzierżawy;

11. Umowa użyczenia;

12. Umowa pożyczki;

13. Umowa darowizny;

14. Umowa potrącenia;

15. Umowa poręczenia.

 

Sporządzimy również odpowiednią Umowę dla Twoich potrzeb.

Ważne! Istnieje możliwość nadzoru prawnika nad czynnością bądź transakcją.

Ważne! Informujemy naszych klientów o konieczności opłacenia niektórych umów do Urzędu Skarbowego