"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Stwierdzenie nabycia spadku

Forma : wniosek do sądu; umowa notarialna.

Wniosek składa się do Sądu właściwie miejscowego w okręgu, którego mieszkał ostatnio spadkodawca.

Do złożenia takiego wniosku uprawniony jest każdy, kto ma w tym interes prawny - więc nie tylko spadkobierca, czyli:

- zapisobierca;

- wykonawca testamentu;

- uprawniony do zachowku;

- wierzyciel zarówno spadkodawcy, jak i spadkobiercy.

Notariusz - akt poświadczenia dziedziczenia:

- muszą się stawić wszyscy spadkobiercy.

Nasi prawnicy pomogą Ci w skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, aby wniosek o stwierdzenia nabycia spadku był formalnie i merytorycznie prawidłowy. Jednocześnie jeżeli będziesz zadowolony ze skuteczności naszych działań, proponujemy podpisanie umowy w celu doprowadzenia sprawy do końca.