"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Nasze Biuro oferuje w swoich usługach profesjonalne doradztwo indywidualne bądź według potrzeby kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw administracyjnych, w szczególności:

1. Reprezentacja przed organami administracji państwowej oraz samorządowej;

2. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, np. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obietu itp.

3. Sporządzanie i reprezentacja przy odwołaniach we wszelakich sprawach administracyjnych, również przez sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

4. Sporządzanie i reprezentacja od odwołań do Urzędów Skarbowych - sprawy z zakresu ordynacji podatkowej;

5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

6. Prowadzenie i reprezentacja postępowań administracyjnych, w tym : pisma, wnioski, odwołania, skargi do Sądów;

7. Sporządzenie opinii prawnej z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ważne! Skompletuj całą dokumentację i umów się do naszego prawnika już dziś!

Nie zwlekaj z pójściem do profesjonalisty - sprawy administracyjne wymagają szybkiego i fachowego działania, które poczynione będą w zakreślonym terminie.