"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Na czynności komornika, zarówno na czynności jak na zaniechanie w działaniu przysługuje SKARGA do właściwego sądu rejonowego, pod którym prowadzi swoją działalność komornik.

Należy pamiętać, że skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone poprzez działanie komornika.

Jako, że skarga by została rozpatrzona przez Sąd, powinna:

1. Czynić zadość wymaganiom pisma procesowego;

2. Dokładnie określać zaskarżaną czynność;

3. Zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności - zawierające dokładne, rzetelna uzasadnienie.

Powyższą Skargę, wnosi się w terminie 7 DNI od: dnia dokonania czynności bądź zaniechania przez komornika, gdy naruszyły dobro strony; dnia zawiadomienia komornika o tej czynności.

Sporządzenie takiej skargi wraz z prawidłowymi wnioskami, wymaga rzetelnej i fachowej wiedzy w tym zakresie - dlatego oferujemy Państwu skorzystanie z usług naszych prawników.

Ważne! Pamiętaj o terminie 7 dniowym! Zgłoszenie sprawy prawnikowi najpóźniej dzień przed terminem powoduje powstanie większych kosztów.