"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Różnica pomiędzy rozwodem, a separacją:

1. zawarcie nowego małżeństwa - zasadniczą różnicą pomiędzy rozwodem, a separacją jest fakt, że po orzeczeniu i uprawomocnieniu się rozwodu można ponownie zawrzeć związek małżenski. Po orzeczeniu separacji - nie jest to możliwe. Separację można postanowieniem Sądu znieść i ponownie być w związku małżeńskim.

2. przesłanki uzyskania separacji: zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Każdy z współmałżonków może żądać, aby Sąd orzekł separację. Separacja nie może byc orzeczaona, jeżeli w skutek separacji miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci stron albo z innych względów naruszone zostałyby zasady współżycia małżeńskiego.

3. koszty i szybkość postępowania- przy zgodzie obydwu stron na orzeczenie separacji oraz przy braku wspólnych dzieci, separację Sąd może orzec na jednej rozprawie. Koszty sądowe stałe: rozwód : 600,00zł, separacja 100,00zł.

4. nazwisko: po orzeczeniu rozwodu strony mogą wrócić do swojego rodowego nazwiska, po orzeczeniu separacji nie.

5. okres płacenia alimentów- okres płacenia małżonkowi alimentów po orzeczeniu rozwodu jest w pewnych przypadkach ograniczony do 5 lat, natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia.

6 obowiązek pomocy - w następstwie orzeczenia separacji przez Sąd, strony przeważnie są obowiązane do wzajemnej pomocy

Skontaktuj się z naszym prawnikiem już dziś, umów się na spotkanie, a poznasz profesjonalną opinię czy w Twojej indywidualnej sprawie złożenie wniosku o separację będzie tym najlepszym rozwiązaniem.