"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Rejestracja działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Z naszą pomocą zbierzesz potrzebne dokumenty i informacje do prawidłowego zgłoszenia działalności następnie prawidłowo wypełnimy wniosek o zgłoszenie Twojej firmy.

Pomożemy wybrać właściwy kierunek Twojej działalności, tak by od początku swojego funkcjonowania stworzona była na zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Z profesjonalnym prawnikiem Meritum jest to proste i bezpieczne!