"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Na zlecenie Twoje bądź Twojej firmy nasz prawnik przygotuje kompleksową, bardziej bądź mniej obszerną opinię prawną.

Opinia prawna służy przede wszystkim wyjaśnieniom problemów prawnych, które są niezrozumiałe dla osoby fizycznej bądź przedsiębiorcy, z jednoczesną propozycją możliwych wariantów rozwiązań.

Opinie prawne tworzone przez zespół naszych prawników, przykładowo przedstawiają:

- wskazanie odpowiednich procedur prawnych, które pozwalają osiągnąć zamierzony cel. Osobny dział przedstawia kwalifikację konkretnego stanu faktycznego i prawnego z jaki został zlecony przez Klienta; analiza odbywa się w oparciu o ustawy, orzecznictwo, publikacje prawne, rozporządzenia i inne.

Możliwa jest również opinia prawna na temat przedstawionego przez Klienta dokumentu, jak: decyzja, umowa, oświadczenie, akty.

Dziedziny prawa, z jakich przygotowujemy opinie prawne:

- prawo rodzinne i spadkowe;

- prawo budowlane;

- spółki handlowe;

- prawo bankowe, wekslowe;

- egzekucje;

- obrót nieruchomościami i inne.

Ważne! Cena opinii prawnej jest zależna od skomplikowania zagadnienia, stopnia trudności sprawy bądź ilości przedstawionych dokumentów. Głównym składnikiem ceny jest ilość godzin, jaką prawnik poświęca na zapoznanie się z materiałem oraz napisaniem opinii.

Ważne! Opinie możesz również zamówić drogą elektroniczną. Po przedstawieniu przez Ciebie materiału bądź zagadnienia w ciągu 24h dokonujemy wyceny opinii.