"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Korzyści stałej obsługi prawnej:

JAKOŚĆ – otrzymujecie Państwo stałą opiekę profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie w wielu branżach. Jesteśmy wewnątrz, więc znamy Wasze problemy i możemy kreować zmiany. DOSTĘPNOŚĆ – nieprzerwany kontakt z Klientem i pełna dyspozycyjność. Osobisty kontakt w formie z góry ustalonych dyżurów u Klienta lub/i tylko w razie potrzeby.

SYGNALIZACJA/ INFORMACJA - (1) informacja o planowanych zmianach w prawie, które będą miały wpływ na funkcjonowania obsługiwanego podmiotu, (2) sygnalizowanie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

PRZEWIDYWALNOŚĆ KOSZTÓW – wynagrodzenie określone jest stałą miesięczną stawką ryczałtową, co pozwala z dużym wyprzedzeniem zaplanować wydatki firmy.

Dwie podstawowe formy współpracy firm z Meritum:

  1. Stała obsługa prawna oparta na skorzystaniu z jednego z trzech abonamentów bądź inna forma współpracy oparta na wzajemnych uzgodnieniach- stała obsługa profesjonalnego prawnika gwarantuje poczucie bezpieczeństwa poprzez możliwość stałego kontaktu z doradcą bądź wyznaczenie dyżurów w siedzibie firmy. Doradca gwarantuje wysoki poziom wykonywanych usług oraz systematyczne doręczanie raportów z wykonywanej pracy oraz stanu spraw prowadzonych przez Meritum. Kolejną ważną stroną posiadania stałej obsługi jest przewidywalność kosztów, wynagrodzenie określone jest stałą stawką w umowie co pozwala na swobodne zaplanowanie kosztów.
  2. Obsługa prawna doraźna oparta również na abonamencie – Biuro Meritum proponuje również współpracę osobom fizycznym oraz małym przedsiębiorcom, którzy nie potrzebują stałej obsługi prawnika tylko tzw. Pomocy raz na jakiś czas, np. przy sformułowaniu pisma urzędowego, odpowiedzi na pisma bądź reprezentację w urzędach przy bardziej skomplikowanych sprawach oraz pomoc przy windykacji.

Warunki stałej współpracy z biurem doradztwa prawnego są każdorazowo omawiane indywidualnie z każdym klientem. Poniżej proponowane trzy filary stałej obsługi prawnej, opartej na bezpośrednim udziale profesjonalnego doradcy w działaniach Twojej firmy.

 

  1. Filar Brązowy –300zł- 600zł m-c : mało skomplikowane sprawy ( portale internetowe, sprawy urzędowe, każdorazowe udzielanie porad), do 4 pism na miesiąc, 2 spotkania w miesiącu w siedzibie biura Meritum, tworzenie podstawowych umów, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, ochrona interesów prawnych klienta w zakresie kontroli nad prowadzonymi sprawami
  2. Filar Srebrny –700zł- 1200zł m-c : średnio skomplikowane sprawy( umowy, sprawy urzędowe, sprawy bankowe, sprawy sądowe), do 8-10 pism na miesiąc, 4 spotkania w miesiącu w siedzibie przedsiębiorstwa bądź innym dogodnym dla klienta miejscu, tworzenie umów, ochrona interesów prawnych klienta, pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej bądź innego rodzaju podmiotu prawnego.
  3. Filar Złoty 1500zł-2000zł m-c : pełna, kompleksowa obsługa prawna, możliwość codziennych spotkań z doradcą w siedzibie przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej, tworzenie każdego rodzaju pism i umów, możliwość towarzyszenia doradcy prawnego w ważnych spotkaniach zarówno związanych z prowadzeniem interesów przedsiębiorstwa ale również z zakresu spraw prywatnych, rodzinnych, prowadzenie negocjacji.