"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Negocjacje

Różnica pomiędzy mediacją, a negocjacjami polega na tym, że w negocjacji strony same rozwiązują konflikt negocjując ze sobą. W mediacji strony proszą mediatora o pomoc.

Z pomocą naszego prawnika negocjacje, jako proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia mają większą szansę uzyskania pozytywnego wyniku. Negocjacje to sposób porozumienia stron w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia, czyli zadowolenia Naszego klienta.

Skuteczne negocjacje - oparte są na umiejętności rozpoznawania przez naszego prawnika potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby Stron bardzo często są ukryte i mogą znacznie odbiegać od pierwszych zgłaszanych interesów, propozycji stron.

Prawnicy meritum odróżniają się indywidualnym podejściem do każdej sprawy i Klienta, dzięki czemu potrafią jasno odczytać potrzeby i interesy Stron takich negocjacji.